Koszyk Twój koszyk jest pusty ...

Opinia o produkcie

Moim zdaniem to bardzo niedoceniony model napędu do lekkich i niewielkich bram przesuwnych. Najważniejszy jest bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno…
Ocena produktu 5/5

Kontakt

  • Dystrybutor CAME - sprzedaz, montaż, serwis, gwarancja.
    NIP: 536-137-41-21
  • E-mail:came@emtech-sklep.pl
  • TelefonBiuro/Sklep: (22)774 42 98/740 42 82
    Serwis: 695113323 /602234092
  • Godziny działania sklepuBiuro/Sklep czynne Pon-Pt 8:30-17.00 Składanie zamówień całą dobę on-line www.emtech-sklep.pl

Gwarancja

alt


EMTECH Jacek Mielczarek jako Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta EMTECH Jacek Mielczarek odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług. .

GWARANCJA

Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.

1. Reklamację na podstawie gwarancji Kupujący zgłasza do Sprzedawcy. Reklamację rozpatruje gwarant . Warunki gwarancji określa dołączona do Towaru karta gwarancyjna Towaru lub informacja ogólnodostępna zawarta na stronie internetowej gwaranta.

2. Towar, będący przedmiotem reklamacji na podstawie gwarancji należy dostarczyć bezpośrednio do Sprzedającego, albo za pośrednictwem firmy świadczącej usługi kurierskie lub pocztowe na koszt Sprzedającego. Dobrym zwyczajem jest uzgodnić wcześniej ze Sprzedawcą rodzaj środka dostawy.

3 Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego przez Kupującego.

4. Ważna karta gwarancyjna (jeśli była wydana) jest niezbędna do przyjęcia przez Sprzedającego reklamacji na podstawie gwarancji.

5. Gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Kupującego ani nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towaru

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl